Szkoła Zarządzająca Wiedzą

To nowoczesny program, dzięki któremu zmieni się oblicze szkoły – nauczyciele zdobędą nowe umiejętności, a uczniowie będą znakomicie przygotowani do uczenia się przez całe życie.
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Gliwicach przystąpił do programu w styczniu 2004 roku jako pierwsza w Polsce ponadgimnazjalna szkoła zawodowa (technikum i liceum profilowane).
Obecnie program realizuje klasa 2al – klasa rycerska.

Program składa się z pięciu modułów:
-    planowanie własnej pracy,
-    źródła i sposoby zdobywania wiedzy,
-    twórcze myślenie,
-    prezentowanie wiedzy,
-    ocena i samoocena.
Treści tych modułów przerabiają uczniowie na lekcjach wszystkich przedmiotów szkolnych.
Szkoła, która systematycznie realizuje program otrzymuje odznakę Szkoły Zarządzającej Wiedzą.

Szkoła Zarządzająca Wiedzą – Regulamin zdobywania odznak i tytułów:  
 1. Każdy moduł składa się z wielu ćwiczeń, które kształcą określone umiejętności, np.. w module PLANOWANIE jest to umiejętność ustalania celów, planowanie własnej kariery, planowania pojedynczych i długofalowych działań, gospodarowania czasem, tworzenia planu prac pisemnych i ustnych wypowiedzi.
 2. Ćwiczenia mogą być realizowane na dowolnej lekcji, dowolnego przedmiotu w bardzo różnorodny sposób.
 3. Za każde poprawnie wykonane ćwiczenie, uczeń stawia sobie 2 punkty. Za wykonanie częściowe może sobie przyznać 1 punkt.
 4. Zaliczenie modułu wymaga wykonania poprawnie co najmniej 10 ćwiczeń.
 5. Uczeń musi uzyskać co najmniej 20 punktów dla zaliczenia modułu.
 6. Każdy uczeń, który uzyska 20 i więcej punktów ma prawo do tytułu MISTRZ PLANOWANIA i do odpowiedniej odznaki wklejanej do indeksu.
 7. Aby uzyskać tytuł MENADŻERA WIEDZY uczeń musi uzyskać mistrzostwo we wszystkich pięciu modułach.

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM