AEHT

Stowarzyszenie Szkół Hotelarsko-Turystycznych (AEHT) jest międzynarodową organizacją pozarządową posiadającą status konsultanta przy Radzie Europy. Głównym celem tego stowarzyszenia jest promowanie europejskiego spojrzenia na świat poprzez: zapewnianie środków komunikacji pomiędzy europejskimi szkołami hotelarsko-turystycznymi upowszechnianie informacji o wychowaniu w duchu gościnności w innych krajach zachęcanie do wymiany uczniów i nauczycieli ustanawianie bliższych kontaktów pomiędzy szkołami, a przedsiębiorstwami korzystanie ze wspólnych metod nauczania, materiałów, wiedzy i umiejętności.

AEHT swoją działalnością obejmuje wszystkie szczeble systemu edukacyjnego, tj. nie tylko dyrekcje szkół, ale też grono pedagogiczne i uczniów. Dla zaspokojenia potrzeb w/w uczestników organizuje się różnorodne spotkania, warsztaty szkoleniowe i konkursy zawodowe. Organem kierowniczym jest Komitet Wykonawczy ("Comité Directeur"), w skład, którego wchodzi jeden przedstawiciel z każdego kraju członkowskiego. Członkowie wybierają Przewodniczącego (aktualnie jest nim Mr Alfonso BENVENUTO, z Włoch) oraz wiceprzewodniczących (jednym z nich jest Pani Bogusława Pieńkowska z Policealnego Studium Hotelarsko-Turystycznego z Warszawy). Wyznacza się również Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny i Skarbnik tworzą Prezydium ("Bureau"). Role członków Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Wykonawczego określają Statut oraz Regulamin Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają wgląd w protokoły z posiedzeń Komitetu Wykonawczego. Stowarzyszenie zostało utworzone w 1988 r. z inicjatywy p.p. Jean-Paul Bernard i Martin Bruder, Dyrektora i Z-cy Dyrektora Szkoły Hotelarsko-Turystycznej w Strasburgu Illkirch we Francji. W 1988 roku, w chwili zakładania Stowarzyszenia, AEHT skupiało 24 szkoły z 16 krajów europejskich. W ciągu minionych lat liczba członków znacznie zwiększyła się i obecnie wynosi około 320 szkół reprezentujących ponad 30 krajów.

Kraje, z których szkoły są zrzeszone w AEHT: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luxemburg, Macedonia, Monako, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.


W Polsce do stowarzyszenia należy 15 szkół:
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak KOŁOBRZEG
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych GRUDZIĄDZ
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii POZNAŃ
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 PIONKI
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica MAŁKINIA
 • Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich RADOM
 • Zespół Szkół Gospodarczych RZESZÓW
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ŚWIDNICA
 • Szkoła Policealna nr 13 WARSZAWA
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych GLIWICE
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ŻARY
 • Zespół Szkół Gastronomicznych WROCLAW
 • Zespół Szkół OLESICE
 • Zespół Szkół NR 1 GRODZISK
 • Zespół Szkół Gastronomicznych WARSZAWA

Partnerzy

 • GWSH
 • UE
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Akademia Śląska
 • Pitax
 • Qlavi
 • Erasmus +
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM