Pedagog szkolny, specjalny i psychologGABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO - SALA 115
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

•    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
•    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
•    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
•    Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
•    Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
•    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga szkolnego:
Udziela pomocy uczniom i rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych, rodzinnych, materialnych itp., organizuje pomoc specjalistyczną, prowadzi terapię trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) koordynuje pomoc materialną (stypendia szkolne, stypendia unijne) koordynuje i organizuje na terenie szkoły zajęcia z profilaktyki uzależnień, prowadzi porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiniuje do sądu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wspomagających rodzinę w celu poprawy sytuacji ucznia, prowadzi terapię podtrzymującą dla młodzieży z trudnościami wynikającymi z wieku dorastania, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, udziela uczniom i ich rodzicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia prowadzi działalności informacyjno-doradczą z zakresu doradztwa zawodowego.

 

PEDAGOG SZKOLNY- p. Weronika Biadacz
E-MAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl 
Poniedziałek:      8.00 – 14.00
Wtorek:               7.30 – 9.30
Środa:                  7.00 – 15.00
Czwartek:           7.00 – 14.00
Piątek:                 7.00 – 9.00
Godzina dostępności:
środa 15.00 – 16.00
 
 
PSYCHOLOG- p. Dorota Zaporowska
E-MAIL: zaporowska@ckziu.gliwice.pl
Poniedziałek:      11.00 – 14.30
Wtorek:               8.00   – 14.00
Środa:                  8.00   – 15.00
Czwartek:           11.00 – 13.30
Piątek:                 8.00   – 11.00
Godzina dostępności:
wtorek 14.00 – 15.00 
 
 
PEDAGOG SPECJALNY- Patrycja Szubska 
E-MAIL: szubska@ckziu.gliwice.pl 
Poniedziałek:      ---
Wtorek:               ---
Środa:                  8.00 – 14.00
Czwartek:           8.00 – 13.00
Piątek:                 8.00 – 14.00
Godzina dostępności:
czwartek 13.00 – 14.00  
 UWAGA RODZICE !
PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY UCZEŃ/UCZENNICA POSIADAJĄCY/-A OPINIĘ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNEJ STWIERDZAJĄCĄ:
- DYSLEKSJĘ
- DYSGRAFIĘ
- DYSORTOGRAFIĘ
- DYSKALKULIĘ

POWINIEN/A, WEDŁUG ZALECEŃ PORADNI PRACOWAĆ NAD POPRAWĄ WŁASNEJ ORTOGRAFII. UCZEŃ/UCZENNICA MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM LUB PROWADZIĆ ZESZYT PRACY WŁASNEJ.  
PROSIMY O DOPILNOWANIE WŁASNYCH DZIECI I ZMOTYWOWANIE ICH DO PRACY WŁASNEJ.

 

Poradniki i przydatne strony internetowe dla rodziców:

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM