Szkoła przyszłości - przyjaźnie wymagającaWprowadzanie reformy programowej kształcenia ogólnego stawia przed nauczycielami, dyrekcjami szkół i organami prowadzącymi wiele nowych zadań, w tym m.in. konieczność zmiany metod realizacji procesu dydaktycznego. Odpowiednie wewnątrzszkolne projekty edukacyjne warunkują wprowadzenie nowych - aktywizujących ucznia - metod nauczania, osiąganie celów, których realizacja będzie nie tylko potwierdzeniem słuszności obranej drogi reformowania polskiej szkoły, ale przede wszystkim warunkiem przygotowania uczniów do aktywnego osobistego i zawodowego życia w społeczności europejskiej.

Myśląc o "Szkole Przyszłości" Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska uważa, że obecny system kształcenia jest mało elastyczny, w nikłym stopniu dostosowany do rynku pracy oraz standardów Unii Europejskiej. Przyszły absolwent szkoły średniej powinien: wyróżniać się kompetencjami merytorycznymi, wykazać się biegłą znajomością języków obcych, posiadać umiejętności negocjacyjne, jak również twórczy sposób myślenia, przedsiębiorczość oraz elastyczność w podejmowaniu działań. Tylko takie umiejętności mogą decydować o pozycji polskiej młodzieży w społeczeństwie zjednoczonej Europy.

Te właśnie predyspozycje i umiejętności może rozwijać i kształcić młodzież naszej szkoły w trakcie realizacji wewnątrzszkolnego projektu edukacyjnego "Szkoła przyszłości" przyjaźnie wymagająca?. Będzie to proces długofalowy i nastawiony przede wszystkim na dobro ucznia.  Dyrektor Krystian Szatka powołał zespół nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektu.

Skład zespołu jest następujący:
 • Anna Sanocka - koordynator projektu
 • Ewa Rutkowska - koordynator projektu
 • Julianna Smolik - lider projektu
 • Bożena Kokot - lider projektu
 • Grzegorz Mandelka - lider projektu
 • Weronika Biadacz - lider projektu

Liderzy komisji:
 • Halina Wiśniewska
 • Ewa Nowakowska
 • Julita Machowska
 • Wiesława Stasiak-Matić
 • Elżbieta Toczyńska
 • Tatiana Sieradzka-Klinik

Celem strategicznym programu jest: podnoszenie jakości kształcenia i procesu wychowania w ZSE-U. Cele ogólne, które wskazują kierunki działań szkoły to:ZSE-U to szkoła sięgająca z jednej strony do najlepszych wzorów w tradycji polskiej edukacji, a z drugiej strony - otwarta na nowe wyzwania współczesnościZSE-U to szkoła, która odnajdzie wzorce w epoce Oświecenia - w Szkole Rycerskiej.

ZSE-U wykorzysta dwa aspekty działań:
 • Kultywowanie patriotyzmu
 • Praca ucznia nad sobą

ZSE-U wdraża proces jakości pracy szkołyZSE-U wspiera rozwój zawodowy nauczyciela i podnosi jakość WDNZSE-U stosuje nowoczesne metody nauczania oraz techniki informacyjne w nauczaniu i zarządzaniu. ZSE-U współpracuje ze szkołami w Unii Europejskiej i propaguje idee  proeuropejskie w środowisku szkolnym. ZSE-U współpracuje z otoczeniem szkoły i podejmuje działania integrujące społeczność szkolną w przeciwdziałaniu przemocy i agresji.

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM