Szkoła przyszłości - przyjaźnie wymagającaWprowadzanie reformy programowej kształcenia ogólnego stawia przed nauczycielami, dyrekcjami szkół i organami prowadzącymi wiele nowych zadań, w tym m.in. konieczność zmiany metod realizacji procesu dydaktycznego. Odpowiednie wewnątrzszkolne projekty edukacyjne warunkują wprowadzenie nowych - aktywizujących ucznia - metod nauczania, osiąganie celów, których realizacja będzie nie tylko potwierdzeniem słuszności obranej drogi reformowania polskiej szkoły, ale przede wszystkim warunkiem przygotowania uczniów do aktywnego osobistego i zawodowego życia w społeczności europejskiej.

Myśląc o "Szkole Przyszłości" Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska uważa, że obecny system kształcenia jest mało elastyczny, w nikłym stopniu dostosowany do rynku pracy oraz standardów Unii Europejskiej. Przyszły absolwent szkoły średniej powinien: wyróżniać się kompetencjami merytorycznymi, wykazać się biegłą znajomością języków obcych, posiadać umiejętności negocjacyjne, jak również twórczy sposób myślenia, przedsiębiorczość oraz elastyczność w podejmowaniu działań. Tylko takie umiejętności mogą decydować o pozycji polskiej młodzieży w społeczeństwie zjednoczonej Europy.

Te właśnie predyspozycje i umiejętności może rozwijać i kształcić młodzież naszej szkoły w trakcie realizacji wewnątrzszkolnego projektu edukacyjnego "Szkoła przyszłości" przyjaźnie wymagająca?. Będzie to proces długofalowy i nastawiony przede wszystkim na dobro ucznia.  Dyrektor Krystian Szatka powołał zespół nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektu.

Skład zespołu jest następujący:
 • Anna Sanocka - koordynator projektu
 • Ewa Rutkowska - koordynator projektu
 • Julianna Smolik - lider projektu
 • Bożena Kokot - lider projektu
 • Grzegorz Mandelka - lider projektu
 • Weronika Biadacz - lider projektu

Liderzy komisji:
 • Halina Wiśniewska
 • Ewa Nowakowska
 • Julita Machowska
 • Wiesława Stasiak-Matić
 • Elżbieta Toczyńska
 • Tatiana Sieradzka-Klinik

Celem strategicznym programu jest: podnoszenie jakości kształcenia i procesu wychowania w ZSE-U. Cele ogólne, które wskazują kierunki działań szkoły to:ZSE-U to szkoła sięgająca z jednej strony do najlepszych wzorów w tradycji polskiej edukacji, a z drugiej strony - otwarta na nowe wyzwania współczesnościZSE-U to szkoła, która odnajdzie wzorce w epoce Oświecenia - w Szkole Rycerskiej.

ZSE-U wykorzysta dwa aspekty działań:
 • Kultywowanie patriotyzmu
 • Praca ucznia nad sobą

ZSE-U wdraża proces jakości pracy szkołyZSE-U wspiera rozwój zawodowy nauczyciela i podnosi jakość WDNZSE-U stosuje nowoczesne metody nauczania oraz techniki informacyjne w nauczaniu i zarządzaniu. ZSE-U współpracuje ze szkołami w Unii Europejskiej i propaguje idee  proeuropejskie w środowisku szkolnym. ZSE-U współpracuje z otoczeniem szkoły i podejmuje działania integrujące społeczność szkolną w przeciwdziałaniu przemocy i agresji.

Partnerzy

 • GWSH
 • UE
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Akademia Śląska
 • Pitax
 • Qlavi
 • Erasmus +
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM
nfl player shop, www.nflprostore.us, basket ballplayer shop, hockey player online, www.mlbonlinepro.com, www.socceronline.club, college-basketball-online, mls player shop, college players shop lightning player shop, avalanchehockeyshop, capitalshockeyshop, jetshockeyshop, canuckshockeyshop, oilershockeyshop, goldenknightshockeyshop, lions player shop, 49ers player shop, bills player shop, packers player shop, texans player shop, chiefs player shop, ravens player shop, cowboys player shop, rams player shop, buccaneers player shop, eagles player shop