KSAPL

To krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL.

Sieć działa jako dobrowolne porozumienie szkół i placówek edukacyjnych. Każda szkoła w KSAPL dokonuje akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Obecnie w skład sieci KSAPL wchodzi czternaście szkół i placówek edukacyjnych z południowego regionu Polski, które przeprowadzają akredytację w osiemnastu różnych zawodach i specjalnościach.

Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

Każdego roku do sieci KSAPL przyłączają się nowe placówki, z których szkolone są nowe zespoły akredytacyjne w różnych zawodach i specjalnościach. Do tej pory egzaminy akredytacyjne odbyły się w następujących specjalnościach:
 • kucharz,
 • kelner
 • murarz,
 • instalator,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • wulkanizator,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik teleinformatyk,
 • spedytor - logistyk,
 • technik handlowiec,
 • sprzedawca,
 • ekonomista,
 • introligator,

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących, a także kandydaci, którzy we własnym zakresie nabyli kwalifikacje zawodowe i chcą je potwierdzić. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono ponad 230 egzaminów certyfikujących.

Potrzeba utworzenia sieci szkół i placówek oświatowych była wynikiem projektu: Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning), który w latach 2004-2006 był objęty programem Leonardo da Vinci - EPANIL.

Urzeczywistnienie tej potrzeby na terenie Polski nastąpiło w 2005 roku z inicjatywy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, współpracującego przy realizacji projektu z następującymi partnerami zewnętrznymi:

 
 • National Institute of Technical and Vocational Education, Praga (CZ) - promotor projektu
 • Business School, Ostrava (CZ)
 • Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, University of Flensburg - BIAT (D)
 • CIBC Artois - Temois (F)
 • Aspekt Foundation (SK)
 • Konrad Associates International (UK)
 • Centre for Applied Research in Education (CARE), University of East Anglia (UK)
 • Regional Economic Chamber Ostrava (CZ)

W grupie założycielskiej sieci, która przyjęła nazwę ?Krajowa Sieć Szkół i Placówek Edukacyjnych Wdrażających PROCEDURĘ APL - (w skrócie KSAPL), znalazły się szkoły i placówki oświatowe posiadające wieloletnie doświadczenie w kształceniu kucharzy oraz kucharzy małej gastronomii oraz posiadające udokumentowane osiągnięcia w zakresie prowadzonej, edukacyjnej działalności zawodowej.

Działalność programowo-organizacyjną i koordynacyjną, związaną z formalnym funkcjonowaniem KSAPL oraz współdziałaniem wszystkich członków sieci w ramach projektu "Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie" prowadzi Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, zgodnie z zasadami ustalonymi w programie LdV - EPANIL i ujednoliconymi w krajowych sieciach wszystkich wykonawców programu.

Szkoły i placówki edukacyjne wchodzące w skład Krajowej Sieci KSAPL
 1. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach
 3. Zespół Szkół nr2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
 6. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle
 7. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu
 10. Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach
 11. Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach
 12. Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie
 13. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach
 14. Rybnickie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Partnerzy

 • GWSH
 • UE
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Akademia Śląska
 • Pitax
 • Qlavi
 • Erasmus +
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM
nfl player shop, www.nflprostore.us, basket ballplayer shop, hockey player online, www.mlbonlinepro.com, www.socceronline.club, college-basketball-online, mls player shop, college players shop lightning player shop, avalanchehockeyshop, capitalshockeyshop, jetshockeyshop, canuckshockeyshop, oilershockeyshop, goldenknightshockeyshop, lions player shop, 49ers player shop, bills player shop, packers player shop, texans player shop, chiefs player shop, ravens player shop, cowboys player shop, rams player shop, buccaneers player shop, eagles player shop