KSAPL

To krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL.

Sieć działa jako dobrowolne porozumienie szkół i placówek edukacyjnych. Każda szkoła w KSAPL dokonuje akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Obecnie w skład sieci KSAPL wchodzi czternaście szkół i placówek edukacyjnych z południowego regionu Polski, które przeprowadzają akredytację w osiemnastu różnych zawodach i specjalnościach.

Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

Każdego roku do sieci KSAPL przyłączają się nowe placówki, z których szkolone są nowe zespoły akredytacyjne w różnych zawodach i specjalnościach. Do tej pory egzaminy akredytacyjne odbyły się w następujących specjalnościach:
 • kucharz,
 • kelner
 • murarz,
 • instalator,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • wulkanizator,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik teleinformatyk,
 • spedytor - logistyk,
 • technik handlowiec,
 • sprzedawca,
 • ekonomista,
 • introligator,

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących, a także kandydaci, którzy we własnym zakresie nabyli kwalifikacje zawodowe i chcą je potwierdzić. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono ponad 230 egzaminów certyfikujących.

Potrzeba utworzenia sieci szkół i placówek oświatowych była wynikiem projektu: Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning), który w latach 2004-2006 był objęty programem Leonardo da Vinci - EPANIL.

Urzeczywistnienie tej potrzeby na terenie Polski nastąpiło w 2005 roku z inicjatywy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, współpracującego przy realizacji projektu z następującymi partnerami zewnętrznymi:

 
 • National Institute of Technical and Vocational Education, Praga (CZ) - promotor projektu
 • Business School, Ostrava (CZ)
 • Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, University of Flensburg - BIAT (D)
 • CIBC Artois - Temois (F)
 • Aspekt Foundation (SK)
 • Konrad Associates International (UK)
 • Centre for Applied Research in Education (CARE), University of East Anglia (UK)
 • Regional Economic Chamber Ostrava (CZ)

W grupie założycielskiej sieci, która przyjęła nazwę ?Krajowa Sieć Szkół i Placówek Edukacyjnych Wdrażających PROCEDURĘ APL - (w skrócie KSAPL), znalazły się szkoły i placówki oświatowe posiadające wieloletnie doświadczenie w kształceniu kucharzy oraz kucharzy małej gastronomii oraz posiadające udokumentowane osiągnięcia w zakresie prowadzonej, edukacyjnej działalności zawodowej.

Działalność programowo-organizacyjną i koordynacyjną, związaną z formalnym funkcjonowaniem KSAPL oraz współdziałaniem wszystkich członków sieci w ramach projektu "Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie" prowadzi Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, zgodnie z zasadami ustalonymi w programie LdV - EPANIL i ujednoliconymi w krajowych sieciach wszystkich wykonawców programu.

Szkoły i placówki edukacyjne wchodzące w skład Krajowej Sieci KSAPL
 1. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach
 3. Zespół Szkół nr2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
 6. Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle
 7. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu
 10. Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach
 11. Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach
 12. Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie
 13. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach
 14. Rybnickie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM