Aktualności

18.01.2022
Projekt „Równe szanse, lepszy start..."
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zakończyły się dwa projekty unijne pod wspólnym tytułem:  „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 Gliwicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Placówka zmieniła się dla uczniów na zewnątrz i w środku. Inwestycja polegała na rozbudowie, przebudowie oraz remoncie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoliło na wyposażenie dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

Wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku oraz zagospodarowanie przyległego terenu, aby ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zainstalowano platformy schodowe oraz windę, co również zwiększyło dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym drugiego projektu był wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych  150 uczniów CKZiU nr 1 poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy.
Ponadto, realizacja projektu przyczyniła się do  wzrostu wiedzy  i nabycia  nowych umiejętności i  kompetencji 20 nauczycieli zawodu   poprzez udział w kursach i  szkoleniach zawodowych.  Nawiązana została stała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym  szkoły.   

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to prawie 5 mln zł, z czego połowa pochodzi ze środków miejskich, a pozostała część ze środków unijnych.

Wychodząc naprzeciw wymogom jutra, dzięki realizacji projektu CKZiU nr 1 stało się szkołą bez barier, która może przyjąć uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Poprzez wzrost kompetencji zawodowych uczeń CKZiU nr 1 stał się bardziej atrakcyjny dla pracodawcy, a jego elastyczność zawodowa umożliwia mu szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Poniżej link do filmu o projektach oraz dokumentacja fotograficzna:
https://drive.google.com/file/d/1EsTOFQie5oDEZ6xeKR63fmUUjLJxCqvl/view?usp=sharing

Wybrane zdjęcia z inwestycji:

1. Nowe wejście do szkoły
2. Winda osobowa przeszklona dla uczniów z niepełnosprawnością3. Pracownie: planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań, pracownia hotelarska, pracownia obsługi, pracownia obsługi gości, pracownia obsługi turystycznej oraz pracownia turystyczno-geograficzna.4. Warsztaty szkolne oraz stołówka5. Platforma (8 szt.) dla uczniów z niepełnosprawnością

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM