Aktualności

16.11.2022
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „PIĘKNO NIEJEDNO MA IMIĘ – W POSZUKIWANIU WARTOŚCI”
Drodzy Uczniowie,

„Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym…” Dobroć, życzliwość, pomoc, bliskość, wspólnie spędzony czas, a może malowniczy krajobraz czy piękno strof poetyckich, które utkwiły nam w pamięci? Spróbujcie spojrzeć na otaczający Was świat poprzez pryzmat różnorodnych wartości i kategorii estetycznych, a następnie podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, odkryciami i refleksjami na temat dobra, piękna i prawdy. W czym je upatrujecie? Serdecznie zapraszamy Uczniów klas I – IV techników z Gliwic, Knurowa i Pyskowic do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Piękno niejedno ma imię – w poszukiwaniu wartości”.

Cele konkursu:
❖ zachęta do podjęcia aktywności twórczych w dziedzinie literatury i sztuk plastycznych,
❖ rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
❖ motywowanie do pracy nad własnym rozwojem,
❖ wychowanie poprzez wartości i uwrażliwienie na ich rolę w życiu człowieka,
❖ dbałość o kulturę języka.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas I – IV techników z Gliwic, Knurowa i Pyskowic.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch odsłonach: ➢ literackiej – w kategorii poezji i prozy, ➢ plastycznej.
3. Prace literackie będące zwieńczeniem poszukiwań dobra, prawdy i piękna w otaczającej rzeczywistości, mogą przybrać postać wiersza, opowiadania lub szkicu literackiego nieprzekraczającego 3 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5 wiersza. W przypadku utworu poetyckiego budowa i długość dowolna, nie mniejsza jednak niż 16 wersów,
4. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, jednakże format pracy nie powinien przekraczać wielkości A4.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w dziedzinie literatury i / lub plastyki.
6. Nadesłane prace powinny być wykonane samodzielnie, indywidualnie, nigdy wcześniej niepublikowane, estetyczne, językowo poprawne. Prace wykonane niesamodzielnie lub wcześniej publikowane, które nie są własnością uczestnika konkursu, zostaną zdyskwalifikowane.
7. Do każdej pracy powinna być dołączona Karta zgłoszenia (załącznik 1) i podpisana klauzula RODO (załącznik 2).
8. Ocenie podlegają: ➢ w przypadku prac literackich: ✓ realizacja tematu konkursu i jego oryginalne ujęcie, ✓ kompozycja wypowiedzi, ✓ poprawność językowa. ➢ w przypadku prac plastycznych: ✓ oryginalność ujęcia, ✓ wyrazistość przekazu, ✓ estetyka wykonania.
9. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą nauczyciele CKZiU nr 1 w Gliwicach.
10. Decyzja jury jest nieodwołalna. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs.
11. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz zdobywca wyróżnienia otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną dostarczone osobiście lub wysłane pocztą.
12. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej lub większej ilości nagród.
13. Prace z dopiskiem na kopercie: Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „Piękno niejedno ma imię – w poszukiwaniu wartości”, proszę przesłać lub dostarczyć osobiście do CKZiU nr 1 w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 1. W przypadku prac literackich, dopuszcza się przesłanie ich wraz z dwoma załącznikami pocztą elektroniczną.
14. Termin nadsyłania prac mija 7 grudnia 2022r.
15. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie szkoły organizatora konkursu: www.ckziu.gliwice.pl 16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2023r. Szkoły laureatów zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
17. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na podane poniżej adresy e-mail: kozub@ckziu.gliwice.pl sanocka@ckziu.gliwice.pl


Serdecznie zapraszamy!
Polonistki CKZiU nr 1 w Gliwicach Grażyna Kozub, Barbara Siwek – Niedźwiecka oraz Anna Sanocka

 
Aby dowiedzieć się więcej i poznać regulmin konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Partnerzy

 • GWSH
 • Akademia Śląska
 • Erasmus +
 • li
 • Restauracja SzaMMa
 • Pitax
 • Qlavi
 • Projekt z Klasą
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM