PedagogSzkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Plan  działań wychowawczo-profilaktycznych CKZiU Nr 1 w GliwicachGABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO - SALA 115

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
•    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
•    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
•    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
•    Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
•    Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
•    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zadania pedagoga szkolnego:
Udziela pomocy uczniom i rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych, rodzinnych, materialnych itp., organizuje pomoc specjalistyczną, prowadzi terapię trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) koordynuje pomoc materialną (stypendia szkolne, stypendia unijne) koordynuje i organizuje na terenie szkoły zajęcia z profilaktyki uzależnień, prowadzi porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiniuje do sądu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wspomagających rodzinę w celu poprawy sytuacji ucznia, prowadzi terapię podtrzymującą dla młodzieży z trudnościami wynikającymi z wieku dorastania, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, udziela uczniom i ich rodzicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia prowadzi działalności informacyjno-doradczą z zakresu doradztwa zawodowego.

PEDAGOG SZKOLNY - W E R O N I K A   B I A D A C Z

Uwaga! Nowe godziny pracy:

Poniedziałki:    8:00 - 12:00

Wtorki:             8:00 - 12:00

Środy:              8:00 - 14:00

Czwartki:         9:00 - 15:00
 
Piątki:              7:30 - 9:30


EMAIL: biadacz@ckziu.gliwice.pl

UWAGA RODZICE !

PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY UCZEŃ/UCZENNICA POSIADAJĄCY/-A OPINIĘ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNEJ STWIERDZAJĄCĄ:
- DYSLEKSJĘ
- DYSGRAFIĘ
- DYSORTOGRAFIĘ
- DYSKALKULIĘ

POWINIEN/A, WEDŁUG ZALECEŃ PORADNI PRACOWAĆ NAD POPRAWĄ WŁASNEJ ORTOGRAFII. UCZEŃ/UCZENNICA MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM LUB PROWADZIĆ ZESZYT PRACY WŁASNEJ.  
PROSIMY O DOPILNOWANIE WŁASNYCH DZIECI I ZMOTYWOWANIE ICH DO PRACY WŁASNEJ.

Poradnik dla rodziców

Przydatne strony internetowe dla rodziców:

alkohol:

www.parpa.pl
www.zdrowie.med.pl

narkotyki:

www.narkomania.org.pl
www.narkotyki.com.pl

przemoc:

www.niebieskalinia.pl
www.parpa.pl

sekty:

www.kulty.info
www.sekty.net

Partnerzy

 • GWSH
 • Pitax
 • Qlavi
 • li
 • mm
 • Projekt z Klasą
 • Restauracja SzaMMa
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Erasmus +
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM