Aktualności

23.11.2014
I Forum Pracodawców - Raport
1 grudnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gliwicach odbyło się I Forum Pracodawców.
Na Forum, zaproszenie przyjęli przedstawiciele organów prowadzącego i  nadzorującego szkołę, przedstawiciele organizacji pracodawców, instytucje związane z rynkiem pracy oraz pracodawcy branż hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej i handlowej.
Tematyka spotkania, nakierowana była na pokazanie korzyści współpracy szkoły z pracodawcami i pracodawców ze szkołą. W tym temacie wystąpiło dwóch prelegentów: Jan Kaźmierczak, poseł na sejm RP VII kadencji oraz Andrzej Brzozowski, nauczyciel konsultant Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Główną częścią programu Forum były rozmowy branżowe, które rozpoczynają stałą i systematyczną współpracę, polegającą na wymianie informacji, opinii i sugestii w cyklicznych spotkaniach roboczych.
W trakcie Forum wyświetlone zostały 2 filmy; lip dup CKZiU, oraz reportaż „Pracodawca w szkole”.
Warsztaty szkolne przygotowały poczęstunek dla pracodawców.

Analiza ankiety przeprowadzonej w trakcie Forum

1. Pracodawcy zgodnie uznali, że spotkania szkół z biznesem dotyczące współpracy są potrzebne.
2. Pracodawcy uznali, że Forum jest przydatne i daje podstawę do dalszej współpracy.
3. Wszyscy pracodawcy, którzy uczestniczyli w Forum, są zainteresowani współpracą z naszą placówką.
4. Dziedziny, w których Pracodawcy są zainteresowani współpracą to (wg stopnia ważności):
przyjmowanie uczniów na praktyki,
udział szkoły i pracodawcy w projektach partnerskich, dofinansowanych ze środków unijnych,
współorganizacja konkursów i olimpiad,
doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów u pracodawców,
doskonalenie zawodowe kadry (tylko gastronomia),
doradztwo zawodowe – baza absolwentów (szczególnie hotele),
kształcenie ustawiczne – szczególnie hotele,
doposażenie bazy szkoły,
prezentacje pracodawców na terenie naszej szkoły oraz promocja współpracy.
5. W kwestii powołania Rady Pracodawców przy CKZiU nr 1 zdania były podzielone pomiędzy tak i jeszcze nie wiem.

WNIOSKI z rozmów branżowych

1. Pracodawcy przyznali, że często zatrudniają w swoich firmach osoby, które odbywały wcześniej u nich praktykę zawodową. Okres praktyki pozwolił lepiej poznać przyszłego pracownika.
2. Pracodawcy zgodnie przyznali, że o wartości i przydatności do pracy pracownika decydują głównie kompetencje miękkie,  takie jak:
kultura osobista pracownika,
zaangażowanie w pracę!

porozumiewanie się ze współpracownikami,  przełożonymi oraz klientami na odpowiednim poziomie,
korzystanie z rożnych źródeł informacji,
organizowanie własnego stanowiska pracy,
posługiwanie się językiem obcym zawodowym.
3. Pracodawcy zwracali uwagę na brak szacunku do pracy oraz ogromnie rozbudzoną postawę roszczeniową pracowników.
4. Pracodawcy wyrazili chęć współtworzenia programu praktyk i chcą mieć wpływ na ich terminy.
5. Pojawiła się propozycja ustalenia stałej bazy miejsc praktyk zawodowych.
6. Podczas dyskusji pojawiły się propozycje i sugestie, dotyczące praktyk i ich terminów, dodatkowej pracy w czasie wakacji i skorzystania ze szkolnej bazy absolwentów i uczniów.
7. Pracodawcy z branży turystycznej wyrazili chęć przekazywania nauczycielom materiałów i informacji o nowościach. Pojawiła się również propozycja uczestniczenia uczniów w szkoleniach organizowanych przez touroperatorów.
8. Niektórzy pracodawcy dopuszczają możliwość odbywania staży uczniów w ich firmach (poza biurami turystycznymi ze względu na ograniczenia powierzchni do pracy), natomiast wycieczki możliwe są do hoteli.
9. Pracodawcy z branży hotelarskiej i turystycznej i gastronomicznej wyrazili zainteresowanie kształceniem ustawicznym, szczególnie kursami: baristycznym i carvingu.
10. W zakresie partnerstwa szkoła – pracodawcy pojawiła się propozycja doposażenia pracowni i utworzenia klasy patronackiej.
11. Pracodawcy otrzymali informację, o osobach do pierwszego kontaktu ze strony szkoły.
12. Szkoła otrzymała informację, o osobach do pierwszego kontaktu ze strony pracodawcy.

Podsumowując, rozmowy branżowe były konstruktywne i dające podstawę do dalszej współpracy.

Zaplanowaliśmy spotkania robocze na drugą połowę lutego, które odbędą się  w szkole, bądź u pracodawcy, w zależności od potrzeb i indywidualnych ustaleń. Pierwsze spotkania będą dotyczyć programu praktyk zawodowych oraz kształcenia ustawicznego.

 Zdjęcia z I Forum w galerii szkolnej

Partnerzy

 • Pitax
 • Qlavi
 • li
 • mm
 • Projekt z Klasą
 • Restauracja SzaMMa
 • Leroy Merlin
 • ZUS
 • Hotel Qubus
 • Erasmus +
 • Pozytywni.Gliwice.pl
 • aMADEUS
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Undicom.pl
 • AEHT
 • Socrates Comenius
 • Gliwicki Salon Edukacyjny
 • CENSYM
 • Szkoła Zarządzająca Wiedzą
 • KSAPL
 • Świadomie wybieram przyszłość
 • TV IMPERIUM